Under två helger är korsningen Norra Hamngatan/Västra Sjöfarten stängd. Trafiken leds om.

Ledningsomläggningar inför Västlänken behöver utföras vid Packhusplatsen, vilket innebär att all trafik mellan Västra Sjöfarten och Norra Hamngatan stängs helgerna 15-17 mars och 22-24 mars.

Avstängningarna gäller vid bägge tillfällena från fredag klockan 19:00 till måndag klockan 05:00.

Under dessa avstängningar hänvisas trafiken mellan Västra Sjöfarten och Norra Hamngatan till en ny, tillfällig korsning lite längre norrut på Västra Sjöfarten.

Karta över avstängningen och den tillfälliga körvägen (kryssen anger var det är avstängt):
packhusplatsen_karta_liten.JPG