Trafiken leds om när nya in- och utfartsspår från Hjalmar Brantingsgatan till den nya vagnhallen på Ringön färdigställs.

Från måndagen den 18 mars till sista veckan i april pågår det omfattande arbetet att färdigställa de nya in- och utfartsspåren från Hjalmar Brantingsgatan till den nya vagnhallen på Ringön.

Under arbetsperioden stängs körfälten på Hjalmar Brantingsgatan i riktning mot Backaplan. För fordonstrafik öppnas ett tillfälligt körfält på den nya gång- och cykelbanan.

Gående och cyklister leds tillfälligt om till den gamla gång- och cykelbanan.

Var uppmärksam du som passerar arbetsområdet. Sänk hastigheten och visa hänsyn för de som arbetar på plats.

Klicka på bilden nedan för större karta: