Med preliminär start den 8 mars stängs Sahlgrensgatan vid Hvitfeldtsplatsen. Avstängningen gäller månaden ut.

Orsaken till avstängningen är förberedelser inför byggnationen av den nya, tillfälliga gång- och cykelbro som ska anläggas vid platsen.

Den nya gång- och cykelbron hänger samman med nedmonteringen av Rosenlundsbron. Som tidigare meddelats stängs Rosenlundsbron för biltrafik den 19 mars. Gående och cyklister kommer dock att kunna ta sig över Rosenlundsbron tills denna nya, tillfälliga bro är på plats. Därefter stängs Rosenlundsbron helt och hållet.

Även om Sahlgrensgatan är stängd kommer merparten av parkeringsplatserna på gatan att vara öppna.