Bygget av Västlänken Station Haga har startat på allvar.

Du som rör dig i områdena kring Rosenlund och nordöstra Haga har under en längre tid kunnat se de förberedelser som gjorts inför byggnationen av Västlänken Station Haga.

Intensiteten i arbetena ökar nu successivt, något som kommer att märkas påtagligt på trafiken i området på olika sätt under olika etapper.

Närmast stängs Rosenlundsbron för motorfordon, och senare i vår stängs förbindelsen mellan Nya Allén och Sprängkullsgatan.

En mängd andra förändringar kommer att ske framöver, och i en ny film från Trafikverket får du en överskådlig bild över det som händer i år.

Alltså: glöm inte att ladda ned Trafiken.nu-appen och anmäla till dig vårt veckobrev för att få bäst koll på aktuella händelser.

Här är länk till mer information från Trafikverket om Station Haga-byggnationen.