Måndagen den 1 april klockan 19:00 stängs Rosenlundsbron för motortrafik. Samtidigt stängs Rosenlundsgatan.

Du som rör dig kring Rosenlund och Allén/Sprängkullsgatan har knappast undgått att se att byggnationen av Västlänken Station Haga nu har inletts.

Byggnationen inverkar självfallet också på trafiken i området, något som kommer att ske under en längre tid i olika omfattning och i olika etapper (se filmen nedan).

1 april = viktigt datum
Det viktigaste som händer i närtid är att Rosenlundsbron stängs för bilar och övrig motortrafik från och med måndagen den 1 april klockan 19:00. Bron kommer sedan att vara stängd under ett antal år, preliminärt till år 2023.

Den 1 april stängs också Rosenlundsgatan västerut från Hvitfeldtsplatsen i höjd med Skattehuset. Infarten till Rosenlundsgatan sker då från Esperantoplatsen, varpå Rosenlundsgatan blir en återvändsgata med en ny vändslinga vid Skattehuset. Rosenlundsgatan förblir stängd för genomfartstrafik fram till månadsskiftet september-oktober.

Stängningen av Rosenlundsbron pågår samtidigt som Vasabron fortfarande är stängd. Vasabron väntas öppna i juli, vilket innebär att du som bilist gör extra klokt i att planera din resa i centrum fram till dess att Vasabron öppnar.

Fritt fram att gå eller cykla
För gående och cyklister innebär stängningen av Rosenlundsbron ingen större skillnad. Bron är fortsatt öppen för gång och cykel tills en ny, tillfällig gång- och cykelbro över kanalen har byggts öster om Rosenlundsbron. Denna bro är planerad att öppna den 3 maj.

Inte heller stängningen av Rosenlundsgatan påverkar gående och cyklister i någon större omfattning. En ny, tillfällig gång- och cykelbana byggs nämligen längs kajen i höjd med Skattehuset. Det innebär att gående och cyklister kommer att kunna ta sig in på Rosenlundsgatan via denna nya gång- och cykelbana.  

Karta från Trafikverket som visar hur motortrafik kan röra sig i centrum efter Rosenlundsbrons stängning:Karta rosenlund_1903_liten_fix.jpg