Nu när våren närmar sig finns ökad risk för tjällossning, som ibland kan orsaka skador på vägar.

Tjäle är mark eller väg som har frusit till is. Is tar mer plats än vatten, vilket gör att vägen expanderar och lyfts när den fryser. Nu när ihållande vårtemperaturer är på ingång finns ökad risk för tjällossning, som betyder att vägen tinar och återgår till ursprunglig nivå. I vissa fall kan då skador uppstå på vägen, framför allt i följande fall:

- Vägar med dålig bärighet
- Övergång mellan väg och bro
- Övergång från skog till åker eller bergsskärning till platt mark
- Vid vägtrummor
- Vägavsnitt med otillräckliga diken

När tjälskador uppstår sätts varningsmärken ut för att varna trafikanterna. Hål, spår och sprickor lagas så fort som möjligt. Under den värsta perioden för tjällossning kan det även bli nödvändigt att sätta ned vägars bärighet.

För att förebygga tjälskador under vintertid utförs så kallad snödikning, som innebär att ett dike plogas i den snö som ligger utanför vägkanten. På så sätt rinner inte smältvattnet från vallarna ut på vägen, vilket gör att vägen torkar snabbare. Dessutom åtgärdas partier där det finns risk för tjälskador innan de uppstår.

Läs mer om tjällossning och tjälskador på Trafikverkets hemsida

Trafikverkets karta som visar vilka vägar som har bärighetsnedsättningar på grund av tjälskador och tjällossning