Den nya utfarten från Marieholm som ska avlasta trafiken i Gullbergsstrand har nu öppnat.

Nu väntas den tidigare så besvärliga trafiksituationen i Gullbergsstrandsområdet bli betydligt bättre – detta sedan en helt ny utfart har öppnats från området ut mot E45 västerut och mot E6.

Utfarten är belägen öster om Tingstadsbron, vid Lilla Marieholmsgatan (se karta nedan) och kommer att vara öppen cirka ett år.

Snabbt bygge
Den nya utfarten började byggas för ett par veckor sedan, och eftersom byggnationen gått fortare än beräknat öppnades den redan torsdagen den 14 mars vid 15-tiden.

Utfarten gäller alltså trafikanter som ska ut på E45 västerut och trafikanter som ska mot E6 norrut eller söderut. Utfarten kan också användas om du ska till Centralenområdet, då du väljer E45 västerut och svänger av vid Falutorget.

Österut? Välj Stationsmotet! 
Du som ska till E45 österut får dock fortfarande välja den andra utfarten från Gullbergsstrandsområdet mot E45, det vill säga den utfart som går via Kämpegatan och Stationsmotet.

Detsamma gäller dig som framför fordon som väger mer än 3,5 ton och är högre än 3 meter. Detta eftersom den nya utfarten har begränsningar gällande höjd och vikt.

Nämnas kan att det också går att köra ut från Gullbergsstrandområdet via Gullbergs Strandgata västerut, förbi Läppstiftet och vidare. 

Klicka på bilden nedan för en större karta:karta ny utfart_liten.PNG