"Nya" Salsmästaregatan öppnar

Ny permanent sträckning av Salsmästaregatan i Tingstad öppnas för trafik.

Från den 1 april får trafikanter på Salsmästaregatan vänja sig vid en ny permanent sträckning. Orsaken till den nya vägdragningen är bygget av en ny trafikplats vid Tingstad, som ska ansluta E6 och Lundbyleden till Marieholmstunneln.

En ny gång- och cykelbana kommer att gå längs ”nya” Salsmästaregatan, som innebär att gående och cyklister som ska över Marieholmsbroarna får en kortare körväg, se karta nedan.

Gång- och cykeltrafiken över Tingstadsbron påverkas inte av den aktuella omläggningen. 

Klicka för större karta:karta_salsmastaregatan_nysträckningNYversion_liten_fix.png