Ny utfart ska minska köerna i Gullbergsstrand

En ny utfart från Marieholmsområdet och vidare ut på E45 västerut byggs. Detta för att förbättra trafikflödet i Gullbergsstrandsområdet.

Bygget av den nya utfarten från Lilla Marieholmsgatan i Marieholmsområdet och vidare ut på E45 västerut har inletts, se karta nedan.

Klicka för större karta

karta ny utfart_liten_fix.png

Avlastar utfarten vid Stationsmotet
Syftet med den nya utfarten är att avlasta den nuvarande utfarten ut på E45 via Kämpegatan och Stationsmotet, som i nuläget hanterar all trafik från Gullbergsstrand och ut på E45 i båda riktningar. Med två utfarter istället för en väntas trafikflödet förbättras för trafikanter som ska ut från Gullbergsstrand mot E45 västerut, E6 i båda riktningar och Centralenområdet.

Trafikanter som ska från Gullbergsstrand mot E45 österut måste däremot fortfarande använda utfarten via Kämpegatan och Stationsmotet. Detsamma gäller fordon som väger mer än 3,5 ton och är högre än 3 meter, då den nya utfarten har begränsningar gällande höjd och vikt.

Köbildning efter årsskiftet
Den ansträngda trafiksituationen i Gullbergsstrandsområdet har pågått sedan den 7 november, då utfarten från Gullbergsstrandsområdet vid Falutorget stängdes och korsningen flyttades något söderut.

Situationen förvärrades ytterligare efter årsskiftet, då många trafikanter började jobba igen efter julledigheten samtidigt som trafikflödet i området var förändrat. Dels var Götatunneln öppen i båda riktningar, dels var en ny påfart öppen från Partihandelsgatan mot E45 österut.

Den nya utfarten beräknas öppna för trafik under vecka 12.