Håll koll på underhållsarbetena av tunnlarna i Göteborg med hjälp av vårt veckoschema.

Under kommande vecka utförs underhållsarbeten i Göteborgs tunnlar. Arbetet sker kvälls- och nattetid och gäller Gnistängstunneln och Tingstadstunneln. Tunnelrör stängs av och trafiken leds tillfälligt om. Nedsatt hastighet gäller. Följ orange vägvisning.

Gnistängstunneln
Måndag-tisdag den 4-5 mars mellan klockan 20:00 och 05:30 utförs underhållsarbete i det västra tunnelröret som stängs i riktning mot Västra Frölunda. Under tiden som arbete sker leds trafiken om och blir dubbelriktad i det motsatta röret. Nedsatt hastighet gäller. Följ skyltning på plats.

Tisdag-onsdag den 5-6 mars mellan klockan 20:00 och 05:30 utförs underhållsarbete i det östra tunnelröret som stängs i riktning mot centrum. Under tiden som arbete sker leds trafiken om och blir dubbelriktad i det motsatta röret. Nedsatt hastighet gäller. Följ skyltning på plats.

Tingstadstunneln
Onsdag-torsdag den 6-7 mars mellan klockan 22:00 och 05:00 utförs underhållsarbete i det västra tunnelröret som stängs i riktning mot centrum. Under tiden som arbete sker leds trafiken om och blir dubbelriktad i det motsatta röret. Nedsatt hastighet gäller. Följ skyltning på plats.

Torsdag-fredag den 7-8 mars mellan klockan 22:00 och 05:00 utförs underhållsarbete i det västra tunnelröret som stängs i riktning mot centrum. Under tiden som arbete sker leds trafiken om och blir dubbelriktad i det motsatta röret. Nedsatt hastighet gäller. Följ skyltning på plats.