Gång- och cykelbanan vid den östra delen av Kanaltorget stängs. För cyklister innebär det längre resväg.

Avstängningen inleds måndagen den 11 mars och beror på arbetsområdet för Västlänken behöver utökas. Av kartan nedan framgår var arbetsområdet är beläget.

kanaltorget_gc_liten.JPG

Av kartan framgår också att det fortfarande går att ta sig över Kanaltorget genom att använda det så kallade ”Operastråket” mellan Sankt Eriksgatan och Västra Sjöfarten.

Gående kommer att kunna gå mellan Kanaltorgsgatan och Östra Hamngatan via gångbanan utefter Östra Nordstadens husfasad.

För cyklister som är vana att cykla längs Kanaltorgsgatan gäller nu att man istället får välja omvägen runt Västra Sjöfarten.