Ledningsarbeten på Södra Vägen

Foto: Trafikverket (genre)

Begränsad framkomlighet på Södra Vägen när ledningsomläggningar utförs under våren.

Den 12 mars startar ett omfattande ledningsarbete längs med Södra Vägen på sträckan mellan Engelbrektsgatan och Berzeliigatan. Arbetet utförs i etapper och kommer i sin helhet pågå fram till och med augusti.

Under första etappen utförs arbete på sträckan Engelbrektsgatan och Södra Vägen. Gatorna kommer vara öppna för genomfartstrafik men framkomligheten blir begränsad på den del av gatan som arbete utförs. Följ lokal skyltning på plats.

I nästa etapp, som startar i början av april, kommer ledningsarbetet att fortsätta mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan. I samband med det kommer Södra Vägen att stängas av helt för fordonstrafik i riktning mot Korsvägen mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.