Det dröjer innan den skadade Jonseredsvägen kan öppnas igen. Enligt tekniker kommer vägen vara stängd åtminstone fram till sommaren.

Jonseredsvägen mellan Partille och Lerum fick hastigt stängas den 18 februari efter att en bärande stenmur under vägen rasat in.

Sedan dess är vägen stängd för genomfartstrafik, och all motortrafik hänvisas istället till E20.

Öppnar tidigast i sommar
Efter att tekniker inspekterat vägen visar det sig nu att den måste hållas stängd åtminstone fram till sommaren.

Fötutom att den aktuella sträckan i sig måste renoveras måste nämligen också en längre vägsträcka i anslutning till den skadade vägbanan undersökas grundligt.

Känsligt område
Enligt teknikerna innebär detta i sin tur att det kan dröja ännu längre innan vägen öppnas. Orsaken är att den raserade muren ligger inom ett känsligt naturområde, och om fler skador upptäcks på den intilliggande vägen krävs omfattande utredningar innan ett reparationsarbete kan påbörjas.

Cyklister kan ta sig förbi
Samtidigt som vägen är avstängd för motortrafik kan gående och cyklister ta sig förbi det avstängda området på Jonseredsvägen. Detta genom att använda gång- och cykelvägen norr om Jonsereds fabriker.

Som framgår av kartan nedan går det fortfarande att köra på Jonseredsvägen mellan Hulanmotet i Lerum och avstängningen öster om Jonsereds fabriker. 

jonsered_karta_liten.JPG