Upprustningen av gatorna vid Nya Munkebäck gör att lokala gator tillfälligt stängs för trafik.

I mars startar arbetet med att rusta upp gatorna vid det nya bostadsområdet Nya Munkebäck. Arbetet börjar på Bromeliusgatan och Ahrenbergsgatan som får nya parkeringsplatser, belysning och planteringar. Senare i vår påverkar arbeten på den östra sidan om Munkebäcks Allé framkomligheten på cykelbanan. Cyklister hänvisas då till gatans västra sida.

Ahrenbergsgatan stängs 18 mars
För att bygga nya parkeringsplatser stängs Ahrenbergsgatan från den 18 mars till början av maj. Det innebär att även gång- och cykeltunneln under Munkebäcks Allé stängs av.

Upprustningen av Bromeliusgatan sker i etapper
Från den 18 mars till slutet av juni kommer delar av Bromeliusgatan att vara avstängda. Avstängningen sker i två etapper för att påverka framkomligheten så lite som möjligt. Entrén till parkeringsgaraget kommer att vara delvis avstängd i perioder. I nästa etapp byggs även Munkebäcks Allé om till en stadsgata med planteringar, gång- och cykelbana, nya övergångställen och parkeringsfickor.

Arbetet på Munkebäcks Allé samordnas med ombyggnationen av Delsjövägen för att påverka framkomligheten så lite som möjligt.

Klicka på bilden nedan för en större karta: