Arbetet med att rengöra gång- och cykelbanorna efter vintern är igång. Senast den 30 april ska all flis vara borta.

Nu är vintern över och gång- och cykelbanorna ska sopas rena från flis och grus. Arbetet pågår dygnet runt och fliset ska vara borta senast den 30 april.

Olika rutiner
Gång- och cykelbanorna i centrala Göteborg maskinsopas en gång i veckan under barmarkssäsong och varannan vecka på cykelbanor utanför centrum. Gångbanor städas minst en gång i veckan, året runt. Vid behov sätts extra städning in. 

Fortlöpande kontroll
Kontinuerlig tillsyn och besiktning av cykelbanor sker året runt. Skador på cykelbanan anmäls till Göteborgs Stads kontaktcenter och åtgärdas inom ett dygn om de bedöms utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Övriga skador åtgärdas inom 1-3 veckor eller vid fasta avstämningstider under året beroende på skadans typ.

Här kan du göra felanmälan av cykelbanor