Den 11 mars stängs gång- och cykelbanan på Sankt Eriksgatan och trafiken leds om.

Gång- och cykelbanan på Sankt Eriksgatan, mellan korsningen Sankt Eriksgatan/Östra Hamngatan och Packhusplatsen, stängs på grund av arbeten med Västlänken. 

Detta innebär att gående och cyklister istället hänvisas till gång- och cykelbanan på Västra Sjöfarten, förbi Göteborgsoperan och vidare mot Stenpiren och omvänt. Följ skyltning på plats. Det går även att ta sig fram på lokalgatorna i västra Nordstan.

Avstängningen av gång- och cykelbanan på Sankt Eriksgatan gäller åtminstone så länge Västlänkens arbete vid Kvarnberget pågår, vilket innebär 2021.