Rosenlundsbron stänger för biltrafik senare än planerat. Nytt datum är 1 april.

Byggnationen av Västlänken Station Haga inverkar allt mer på trafiken i området. Inom kort stängs Rosenlundsbron för motorfordon, där det tidigare har aviserats att detta sker den 19 mars.

Nu meddelas dock att denna stängning senareläggs.

Öppen en tid till
Enligt projektet stängs Rosenlundsbron för motorfordon den 1 april, vilket innebär att bilister och liknande kan fortsätta att använda bron ytterligare ett par veckor.

För gående och cyklister blir det ingen skillnad. Dessa kan fortsätta att gå eller cykla över Rosenlundsbron tills en ny, tillfällig gång- och cykelbro över kanalen har byggts. Enligt planerna väntas denna nya bro öppnas den 3 maj.

Vasabron stängd samtidigt
Senareläggningen av Rosenlundsbrons stängning innebär i sin tur att tidsperioden då både Rosenlundsbron och Vasabron är stängda samtidigt förkortas. Den nyrenoverade Vasabron väntas öppna i juli, vilket betyder att det gäller att planera sin resa i centrum under tiden som både Rosenlundsbron och Vasabron är stängda för biltrafik.

Samtidigt som Rosenlundsbron stängs för biltrafik, det vill säga den 1 april, stängs också Rosenlundsgatan från Hvitfeldtsplatsen i höjd med Skattehuset. Infarten till Rosenlundsgatan sker då från Esperantoplatsen. Rosenlundsgatan förblir sedan stängd för genomfartstrafik fram till oktober.

Klicka för större karta: 

Karta rosenlund_1903_liten_fix.jpg