I början av april öppnas en nybyggd del av nya Gullbergsvassgatan. Samtidigt tas en ny rondell i Gullbergsvass i drift.

Sedan ett tag tillbaka är nya Gullbergsvassgatan, mellan Centralenområdet och Falutorget, öppet för trafik. Den 5 april är det dags att öppna den nybyggda delen av gatan, som går mellan Falutorget och Partihandelsgatan österut. Den nya sträckan är dubbelriktad och har en gång- och cykelbana.

Öppnandet innebär att trafikanter kan ta sig från Centralenområdet till Partihandelsområdet via nya Gullbergsvassgatan. Gående och cyklister som ska från Centralenområdet till Svingeln får köra på nya Gullbergsvassgatan och vidare på Kruthusgatan längs med E6 söderut. Detta beror på att Kruthusgatan i höjd med Skansen Lejonet är stängd från och med den 15 april, se artikel nedan.

Ännu en del av Kruthusgatan stängs

Klicka för större karta:

karta_gullbergsvass_ostradelen_liten_fix.png

Ny rondell tas i bruk
Samtidigt som den nya sträckan av Gullbergsvassgatan öppnar tas en ny rondell i korsningen Partihandelsgatan-Gullbergsvassgatan i bruk. Rondellen har anslutningar till nya Gullbergsvassgatan, Partihandelsgatan och en ny påfart mot E6 söderut.

Den 5 april är det anslutningarna till den nybyggda delen av Gullbergsvassgatan och Partihandelsgatan österut som öppnas. Partihandelsgatan i västergående riktning, från rondellen mot Falutorget, är fortsatt stängd samt den nya påfarten mot E6 söderut.

Påfart mot E6 söderut öppnas
Den 3 maj öppnas alla anslutningar i rondellen. Då kan trafikanter köra från rondellen mot E6 söderut och köra på Partihandelsgatan västerut. Samtidigt som den nya påfarten mot E6 söderut öppnar stängs påfarten från Partihandelsgatan mot E45 österut, se artikel nedan. Detta gör att trafiken från Centralenområdet fortsättningsvis får köra via Gullbergsvassgatan och Falutorget för att komma ut på E45 österut.

Åtgärd mot trafikpropp