Den 3 april stängs Södra Vägen för fordonstrafik i riktning mot Korsvägen mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan.

I mars startade ett omfattande ledningsarbete för att gräva en ny huvudledning för dricksvatten på Södra Vägen. Du som går eller cyklar kommer fram förbi arbetsområdet och buss och spårvagn går som vanligt. Däremot blir det olika påverkan på fordonstrafiken under de tre etapper som arbetet utförs.

Begränsad framkomlighet – följ lokal skyltning
Etapp 1 gäller sträckan Engelbrektsgatan och Södra Vägen och har endast mindre påverkan på trafiken.

Från den 3 april inleds etapp 2 då arbetet flyttar till sträckan mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan. I samband med det kommer Södra Vägen att stängas för fordonstrafik i riktning mot Korsvägen mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan. Det innebär att du som kör från Avenyn inte kan svänga höger från Berzeliigatan till Södra Vägen.

Övriga gator i området är öppna som vanligt. Genomfartstrafik från Allén mot Korsvägen kör enklast via Sten Sturegatan.

Allt klart i augusti
Under etapp tre kommer Södra Vägen att vara öppen för fordonstrafik igen men med begränsad framkomlighet på sträckan mellan Olof Wijksgatan och Korsvägen.

Ledningsarbetet i sin helhet beräknas vara klart i augusti 2019. Under 2020 fortsätter arbetet med att gräva klart vattenledningen på Södra Vägen från Engelbrektsgatan till Vasagatan.

Den 17 juni inleds ett större spårarbete på Avenyn och Södra Vägen. Mer information om detta kommer längre fram. 

Klicka på bilden nedan för en större karta: