Den 4 mars stängs en kort sträcka på Gullbergs Strandgata. Detta på grund av broarbete.

Projekt Hisingsbron ska utföra arbeten vid brorampen, som är placerad intill Gullbergs Strandgata. Av säkerhetsskäl stängs bilkörfältet, i riktning från Lilla Bommen mot Marieholm, en kortare sträcka i höjd med Götaälvbron.

Arbetet utförs dagtid mellan klockan 09:00 och 15:00 och då får all fordonstrafik köra växelvis i det motsatta körfältet. Tänk på att ta det extra försiktigt och håll avståndet.