Natten till den 8 mars monteras gång- och cykelpassagen vid uppfarten till Götaälvbron ned.

Sedan i november har projekt Hisingsbron utfört pålnings- och spontningsarbeten intill påfarten från Nils Ericsonsgatan till Götaälvbron. Arbetet har pågått nära trafiken och av säkerhetsskäl har gång- och cykeltrafiken letts igenom en containerpassage.

Nu är dock pålnings- och spontningsarbetet färdigt och därmed monteras containerpassagen ned. Nedmonteringen sker natten till den 8 mars och under morgonen färdigställs gång- och cykelbanan. Vakter kommer att finnas på plats för att lotsa gående och cyklister rätt.

Övrig trafik berörs inte av arbetet.