På grund av underhållsarbete stängs Bohusbron i Kungälv dygnet runt för motorfordon vid två olika tillfällen.

Arbetena på Bohusbron – som sträcker sig över Nordre älv i Kungälv mellan pendelparkeringen Eriksdal och fästningsholmen – innebär att stängs för arbete 14-18 mars klockan 21:00-04:00 och 21-25 mars klockan 21:00-04:00.

Under dessa datum stängs bron för all motorfordonstrafik dygnet runt. Det innebär att bussar, bilar, lastbilar, motorcyklar och så vidare istället hänvisas till Nordreälvbron.  

Gående och cyklister kommer att kunna passera över bron under tiden som arbetet pågår. För gående blir det ingen skillnad, medan cyklister uppmanas att leda sin cykel förbi arbetsområdet.