Nu har ett större arbete på Älvsborgsbron startat, som påverkar alla trafikslag.

Sedan i maj 2018 har arbetet med att montera ett permanent ytterräcke mellan Älvsborgsbrons pelare pågått. Nu är det arbetet avslutat och istället har ett större underhållsarbete på bron inletts, som ska utföras under tre år.  

Körfält stängs
De mest trafikpåverkande arbetena på bron inleds den 17 juni, men redan nu pågår förberedande arbeten som påverkar samtlig trafik på olika sätt. 

Fordonstrafiken påverkas under nätter och helger, då vanligtvis ett körfält är avstängt i vardera riktning. Under korta perioder kan fler körfält tas i anspråk. Det innebär alltså att fordonstrafiken kommer fram som vanligt på vardagar under dagtid, men att framkomligheten är begränsad under nätter och helger.

När det gäller gående och cyklister är den västra gång- och cykelbanan över Älvsborgsbron stängd fram till mitten av oktober. Det innebär i sin tur att trafiken är dubbelriktad på den östra gång- och cykelbanan, som hålls öppen under hela 2019.

Stor trafikpåverkan i sommar
Från den 17 juni pågår de mest trafikpåverkande arbetena på Älvsborgsbron. Då är ett körfält avstängt i vardera riktning dygnet runt, vilket innebär att endast två körfält hålls öppna i varje riktning istället för dagens tre.

Under arbetets gång kommer kollektivtrafiken att prioriteras på olika sätt. Anslutningen från Högsboleden mot Älvsborgsbron stängs för biltrafik och hålls endast öppen för busstrafik. Biltrafiken kommer dock fortfarande att kunna köra från Högsboleden och vidare mot centrum alternativt söderut på Västerleden.

Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom att denna får ett busskörfält. På Hisingssidan stängs påfarten mot Älvsborgsbron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men hålls öppen för busstrafik.

Arbetena på Älvsborgsbron pågår fram till den 15 september. Under de två nästkommande somrarna 2020 och 2021 påverkas trafiken på samma sätt som i år.