Kruthusgatan stängs i höjd med Skansen Lejonet i Gullbergsvassområdet. Alla trafikslag påverkas.

Sedan tidigare är Kruthusgatan permanent stängd för genomfartstrafik mellan gamla Nils Ericsonsterminalen 2 och rondellen vid Postens lastkaj. Den 15 april stängs ytterligare en del av Kruthusgatan, den här gången i höjd med Skansen Lejonet. Orsaken är arbeten med Västlänken.

Ny väg
Avstängningen innebär att bilar och övriga motorfordon leds om. Fordonstrafiken som kör från Partihandelsområdet mot Falutorget hänvisas till en nybyggd del av nya Gullbergsvassgatan, som öppnade den 5 april (se artikel nedan). Detsamma gäller för trafik i motsatt riktning.

Flera förändringar i Gullbergsvass

Alla verksamheter på Kruthusgatan kommer fortfarande att kunna nås via nya Gullbergsvassgatan och Falutorgslänken i båda riktningar. Skansen Lejonet nås från gamla Gullbergsvassgatan och östra delen av Kruthusgatan.

Gång- och cykeltrafik leds om
Även gång- och cykelbanan förbi Skansen Lejonet stängs av, detta sker dock först den 23 april. Gående och cyklister mellan Svingeln och Centralenområdet leds då också om till den nybyggda delen av nya Gullbergsvassgatan, och får då använda sig av en ny gång- och cykelanslutning (se karta nedan).

Klicka för större karta:

karta_helagullbergsvass_liten_fix.png

I och med den nya anslutningen får gående och cyklister en kortare färdväg än om de hade behövt köra via den nya rondellen i korsningen Partihandelsgatan-Gullbergsvassgatan.

Värt att notera är att det fortfarande går att använda gång- och cykelbanan mellan gamla Nils Ericsonsterminalen 2 och korsningen Kruthusgatan-Falutorgslänken.

Avstängningen av ovan nämnda del av Kruthusgatan gäller i minst två år.