tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena av tunnlarna i Göteborg med hjälp av vårt veckoschema.

Två tunnlar i Göteborg berörs av nattliga underhållsarbeten den kommande veckan; det gäller Lundbytunneln och Götatunneln.

Schema för Lundbytunneln
För Lundbytunnelns del gäller följande:
- måndag-tisdag 20-21 maj kl 20:00-05:30: södra röret stängt (gäller trafik mot centrum)
- tisdag-onsdag 21-22 maj kl 20:00-05:30: norra röret stängt (gäller trafik mot Älvsborgsbron)

När det södra röret är stängt – det vill säga i riktning mot centrum – hänvisas trafiken mot centrum via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

När det norra röret är stängt – det vill säga i riktning mot Älvsborgsbron – leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Schema för Götatunneln
För Götatunnelns del gäller följande:
- onsdag-torsdag 22-23 maj kl 21:00-05:30: norra röret stängt (gäller trafik mot Järntorget)
- torsdag-fredag 23-24 maj kl 21:00-05:30: södra röret stängt (gäller trafik mot Lilla Bommen)

När respektive tunnelrör är stängt leds trafiken om på lokala gator.

Följ skyltning på plats och respektera hastighetsbegränsningarna.