Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena av tunnlarna i Göteborg med hjälp av vårt veckoschema.

Kommande vecka är det återigen dags för tunneltvätt och installationsarbeten i Göteborgs tunnlar. Arbetet sker kvälls- och nattetid och gäller Gnistängstunneln, Lundbytunneln och Götatunneln. Tunnelrör stängs av och trafiken leds tillfälligt om. Nedsatt hastighet gäller. Följ orange vägvisning.

Götatunneln
Måndag till tisdag 10-11 juni samt onsdag till torsdag 13-14 juni utförs tunneltvätt i Götatunneln. Under tiden som tunneltvätt utförs leds trafiken i den avstängda riktningen om på lokala gator. Räkna med något längre restid. Planera din resa och följ orange vägvisning.

Norra tunnelröret stängs för arbete i riktning mot Järntorget följande datum:
10-11 juni klockan 21:00-05:30

Södra tunnelröret stängs för arbetet i riktning mot Lilla Bommen/ centralstationen följande datum:
12-13 juni klockan 21:00-05:30

Gnistängstunneln
Måndag till fredag 10-14 juni ska kamerasystemet i Gnistängstunneln bytas ut. Arbetet sker enligt tidsrestrektioner för tunnelavstängningar, kvälls- och nattetid. Under tiden som arbete sker i ena tunnelröret leds trafiken om och blir dubbelriktad i det motsatta röret. Nedsatt hastighet gäller. Följ skyltning på plats.

Västra tunnelröret i riktning mot Västra Frölunda stängs följande datum:

10-11 juni klockan 20:00 – 05.30
12-13 juni klockan 20:00 – 05:30

Östra tunnelröret i riktning mot centrum stängs följande datum:

11-12 juni klockan 20:00 – 05.30
13-14 juni klockan 20:00 – 05.30

Lundbytunneln
Måndag-tisdag 11-12 juni mellan klockan 20:00 och 05:30 utförs tunneltvätt i det södra röret, vilket påverkar trafiken mot centrum som hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ orange vägvisning.

Torsdag-fredag 13-14 juni mellan klockan 20:00 och 05:30 utförs tunneltvätt i det norra röret. Trafiken mot Älvsborgsbron/Torslanda leds om via det södra röret och trafiken mot centrum hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ orange vägvisning.