Underhåll · Den återkommande rengöringen av tunnlarna i Göteborg fortsätter. Håll koll på arbetet med vårt veckoschema.

Första veckan i juni är det dags för tunneltvätt i Gnistängstunneln och Tingstadstunneln. Arbetet sker kvälls- och nattetid. Tunnelrör stängs av och trafiken leds tillfälligt om. Nedsatt hastighet gäller och det är viktigt att följa orange vägvisning.

Gnistängstunneln 
Måndag till tisdag den 3-4 juni samt onsdag till torsdag 5-6 juni utförs tunneltvätt i Gnistängstunneln. Under tiden som arbete sker i det ena tunnelröret leds trafiken om och blir dubbelriktad i det motsatta röret. Nedsatt hastighet gäller. Följ skyltning på plats.

Följande gäller: 
Västra tunnelröret i riktning mot Västra Frölunda stängs 3-4 juni klockan 20:00-05:30. 

Östra tunnelröret i riktning mot centrum stängs 5-6 juni klockan 20:00-05:30. 

Tingstadstunneln
Under kvällen och natten 4-5 juni utförs tunneltvätt i båda tunnelrören. De båda rören stängs dock aldrig samtidigt utan endast ett i taget. Detta gör att trafiken dubbelriktas i det andra röret när arbete utförs i ett av tunnelrören. Nedsatt hastighet gäller. Följ skyltning på plats.

Följande gäller:
Västra tunnelröret i riktning mot centrum stängs 4-5 juni klockan 22:00-01:00.

Östra tunnelröret i riktning mot Hisingen stängs 4-5 juni klockan 01:00-05:00.