Nattliga arbeten i Tingstadstunneln

Tunnlar · Håll koll på tunnelarbetena i Göteborg med hjälp av vårt veckoschema.

Tisdag-onsdag 18-19 juni klockan 22:00-05:00 utförs arbeten i Tingstadstunnelns östra rör, vilket påverkar trafiken i riktning mot Hisingen.

Under tiden som arbetet sker leds trafiken om och blir dubbelriktad i det motsatta röret och hastigheten sänks. Följ orange vägvisning.