Hisingen · Snart börjar bygget av Halvors länk på Hisingen. Redan i augusti kan sprängningar för den nya tvärlänken komma att påverka Hisingsleden.

Jobbar du på Hisingen och brukar pendla på Hisingsleden? Går du snart på semester? Då kan det vara bra att känna till att byggnationen av Halvors länk är planerad att påbörjas i augusti – förutsatt att upphandlingen av entreprenör går som den ska.

Trafikstopp i 15 minuter 
Om allt går enligt planerna inleds arbetena med sprängningar längs Hisingsleden. Trafiken på Hisingsleden kommer då att av säkerhetsskäl stoppas i 15-minutersintervaller mellan klockan 10.00 och 14.00 i båda riktningar. Notera att det alltså inte sker några sprängningar under rusningstid.

När sprängningarna väl har inletts kommer de att pågå i ungefär ett halvårs tid.

Cyklister leds om
Även cyklister och gående påverkas av sprängningarna. Gång- och cykelbanan kommer av säkerhetsskäl att ledas om över Svartemosse-området. Skyltar på plats kommer att visa vägen.

Ska förbättra trafiken
Halvors länk är en tvärlänk som ska gå mellan Torslandavägen (väg 155) och Hisingsleden. Syftet med länken är att underlätta för godstransporterna till och från industrierna på västra Hisingen, men också för att förbättra framkomligheten på Hisingsleden.

På Halvors länk kommer det också att byggas en ny trafikplats kallad Vikansmotet.

Mer information om byggstarten av Halvors länk kommer i augusti.

Klicka här för att komma till Trafikverkets projektsida om Halvors länk.