Den är inte lång – men den betyder mycket. Från den 14 januari stängs in- och utfarten till Gårda via Fabriksgatan i fem veckor.

Orsaken till avstängningen är att tre nya, större kontorshus ska byggas i den del av Gårda som är belägen närmast Ullevimotet. I och med att byggnationen av husen nu inleds, börjar också trafiken i området att påverkas.

Närmare bestämt handlar det inledningsvis om att Fabriksgatan mellan Ullevigatan och Drakegatan stängs av för ledningsarbeten från och med morgonen den 14 januari och i fem veckor framåt, det vill säga mitten av februari. Arbetet i området fortsätter sedan under en längre tid framåt; mer information om hur trafiken påverkas kommer efterhand.  

Se karta nedan:

fabriksgatan_karta_liten_fix.jpg

(Karta: Göteborgs Stad Trafikkontoret)

I och med att denna sträcka av Fabriksgatan stängs kommer inte bilar att kunna köra vare sig in i eller ut ur Gårda via denna väg, utan får istället välja alternativa vägar – i första hand Gårdabron eller Gårdamotet.

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet, men leds om på alternativa, skyltade vägar.

Tilläggas kan att Räddningstjänsten i Gårda kommer att kunna köra in i och ut ur området precis som vanligt.

Mer information om byggnationen av de tre kontorshusen hittar du på Göteborgs Stads hemsida.