Sprängningarna för Västlänkens servicetunnel vid Linnéplatsen återupptas efter ett juluppehåll. För trafiken innebär det två korta stopp varje vardag.

Västlänkens deletapp Haga återupptog sprängningarna vid Linnéplatsen den 17 december, men under jul och nyår har arbetet stått still. Från och med den 7 januari startar sprängningarna igen, vilket kommer att påverka trafiken.

Två korta trafikstopp
Sprängningarna sker två gånger dagligen måndag-fredag, klockan 10:30 och 14:30 och då stoppas trafiken på Dag Hammarskjöldsleden i båda riktningar i tio minuter.

Trafiken stoppas på tre platser, från tre olika riktningar:

- Trafiken som kör på Dag Hammarskjöldsleden i riktning mot Linnéplatsen stoppas i höjd med avfarten till Per Dubbsgatan vid Annedalsmotet.

- Trafiken som kör på Dag Hammarskjöldsleden i riktning mot Västra Frölunda stoppas strax efter rondellen vid Linnéplatsen.

- Trafiken som kör på Per Dubbsgatan och ska ut på Dag Hammarskjöldsleden i riktning mot Linnéplatsen stoppas vid avfarten till Dag Hammarskjöldsleden.

Spårvagnstrafiken och gång- och cykeltrafiken på den västra sidan av Dag Hammarskjöldsleden påverkas inte av arbetet. Dock kommer bussfilen att stoppas.

Det är i nuläget oklart hur länge sprängningarna kommer att pågå.

Läs mer om Västlänkens deletapp Haga