Från och med månadsskiftet januari/februari påverkas inte längre trafiken av sprängningarna för Västlänkens servicetunnel vid Linnéplatsen.

Den så kallade tunneldrivningen som sker i samband med den pågående byggnationen av Västlänkens servicetunnel mellan Linnéplatsen och själva tågtunneln fortskrider enligt planerna. Tunneldrivningen har nu kommit så pass långt – mer än fem meter – in i Medicinareberget att sprängningarna inte längre påverkar trafiken.

Konkret innebär detta att trafiken på Dag Hammarskjöldsleden och anslutande vägnät från och med sista veckan i januari inte längre behöver stängas av, något som i nuläget sker två gånger om dagen.

Mer information om Västlänken hittar du genom att klicka här.