Schaktarbete har inletts på Bergslagsgatan

Från den 7 januari pågår schaktarbete på Bergslagsgatan vid norra delen av Nils Ericsonterminalen, som påverkar trafiken i området.

Deletapp Centralen i Västlänken utför under några veckor schaktarbete på Bergslagsgatan vid Nils Ericsonterminalen. Arbetet kommer att ske i etapper för att förhindra att Bergslagsgatan måste stängas helt. Under de olika etapperna påverkas trafiken på skilda sätt, men samtliga trafikanter kan alltid passera arbetsområdet.

Första etappen inleddes den 7 januari och innebär att ett körfält är avstängt på Bergslagsgatan en kortare sträcka. Avstängningen blir i östlig riktning, det vill säga från Nordstan-hållet mot Gullbergsvass, se karta nedan. Enligt uppgift kommer även bussinfarten till Nils Ericsonterminalen att påverkas så småningom. Mer information om trafikpåverkan under de olika etapperna kommer senare.

Arbetet på Bergslagsgatan beräknas pågå i cirka tio veckor.