Fredagen den 11 januari öppnar nya Gullbergsvassgatan, som blir en ny förbindelse mellan Centralenområdet och Falutorget.

Nya Gullbergsvassgatan, som går mellan Bergslagsgatan och rondellen på Falutorgslänken, öppnas upp för trafik i båda riktningar. Öppningen sker klockan 13:00 fredagen den 11 januari och gäller även för gång- och cykeltrafik.

Klicka för större karta:

karta Gullbergsvassgatan_gron_liten_fix.jpg

Ny förbindelse
Därmed får trafiken mellan Centralenområdet och Falutorget, och omvänt, ännu en färdväg att välja mellan. Öppnandet av nya Gullbergsvassgatan väntas förbättra trafiken i området ytterligare, som för en tid sedan var ansträngd med långa köer på Kruthusgatan.

Inom första halvåret 2019 ska denna del av Gullbergsvassgatan förlängas vidare österut, från rondellen på Falutorgslänken till en ny rondell öster om Cementfabriken. Enligt planerna blir det även en ny påfart ut mot E6/E20 söderut från denna rondell. Se enkel karta nedan.

Klicka för större karta:

karta_gullbergsvassgatan_osterut_liten_fix.jpg


Kruthusgatan kommer fortsatt att vara öppen i båda riktningar och den befintliga anslutningen från Kruthusgatan mot Bergslagsgatan förblir stängd. Detta innebär att trafiken på Kruthusgatan mot Centralen tills vidare leds om via gamla Nils Ericsonsterminalen 2 och vidare till Bergslagsrondellen.

Kruthusgatan stängs
Som nämnts ovan kommer Kruthusgatan tills vidare att vara öppen i båda riktningar, men ska så småningom stängas för genomfartstrafik vid korsningen med Bergslagsgatan. Orsaken är förberedande arbeten inför Västlänken.

I dagsläget är det oklart när avstängningen av Kruthusgatan sker. Mer information kommer när det blir aktuellt.