Under perioden 6-20 januari utförs nattliga arbeten i Götatunnelns södra rör, vilket påverkar trafiken i riktning från Järntorget mot Centralen.

Under två veckor, 6-20 januari, stängs Götatunnelns ena tunnelrör kvälls- och nattetid mellan klockan 21:00 och 05:30 för förstärkningsarbeten.

Arbetet i tunneln påverkar trafiken i riktning från Järntorget mot Lilla Bommen/ Centralen då det södra röret stängs. Trafiken från Järntorget leds då om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Räkna därför med något längre restid.