Med vintern kommer snö, is och halka. Det främsta vapnet mot besvärliga cykelbanor är sopsaltning.

Ansvaret för vinterväghållningen av cykelbanorna ligger på Trafikkontoret vid Göteborgs Stad, som mellan den 15 oktober och 30 april har dygnet runt-bevakning.

– Under vinterhalvåret har vi 125 fordon i beredskap för vinterväghållning av gång- och cykelbanorna. Vid extremt väder har vi ytterligare 100 enheter att tillgå, säger Håkan Johansson, planeringsledare och huvudansvarig för vinterväghållningen i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad håller sig uppdaterad om det aktuella väglaget genom att ha folk ute på vägarna men också via vädertjänsten SMHI.

Många fördelar med saltlösning
I stora delar av cykelvägnätet i Göteborg utförs så kallad sopsaltning, som innebär att man först sopar bort eventuell snö och sedan behandlar med saltlösning. Fördelarna med denna metod är flera.

– Till exempel är saltlösning mer skonsamt för miljön än torrsalt, säger Håkan Johansson.

Andra fördelar är att cykelbanorna blir rena och inbjudande och att saltlösningen bidrar till att cykelbanan torkar upp snabbt, vilket kan förhindra halkolyckor.

– Vi använder saltlösning på cykelbanor med mycket trafik eftersom den höga frekvensen av cyklar på banan skapar en gynnsam kemisk reaktion. Vid riktig halka så används ren salt, säger han.

Synpunkter från cyklister
Tidigare har Göteborgs Stad plogat och sedan lagt ut salt och flis, men nackdelen med denna metod är att cykelbanan inte blir helt fri från snö. Det i sin tur leder till is- och spårbildning plus att flisen ökar risken för slirning och punktering på däcken.

– Vi får in många synpunkter på att fliset orsakar punktering. Men handlar det om lågtrafikerade cykelbanor så använder vi främst flis på grund av risk för återfrysning, säger Håkan Johansson.

Andra synpunkter som har kommit in till Göteborgs Stad är att man har blivit väckt av snöröjningen eller hundägare som har klagat på att hunden fått problem med tassarna på grund av saltet.

– Vi satsar mycket på bemötande och förklarar alltid varför vi gör på det ena eller andra sättet. I grunden handlar det ju om politiska beslut och när det gäller saltet så är det en miljöfaktor, säger han.

Här kan du läsa mer om vinterväghållningen av cykelbanor i Göteborgs Stad.

Här kan du läsa mer om cykelutvecklingen i Göteborg.