Hallå där, Malin Månsson – cykelstrateg vid Trafikkontoret på Göteborgs Stad, är det fler som börjat cykla nu när alla infrastrukturprojekt påverkar biltrafiken mer och mer?

– Det går egentligen inte att svara helt säkert på det. Vi vet visserligen att cyklingen ökade med över tio procent under 2018 jämfört med året innan, men det tror vi framförallt beror på det fina sommarvädret. Men visst kan även andra faktorer ligga bakom den kraftiga ökningen, som att krånglet i biltrafiken har ökat.

Av alla resor som görs i Göteborg står cyklingen för 5-7 procent – hur ser målet för cyklingen ut på längre sikt?
– Vi har som mål att det ska ske en tredubbel ökning av antalet cykelresor fram till år 2025, vilket förstås också skulle öka andelen cykelresor i förhållande till andra trafikslag.

Hur ska det gå till?
– Det som krävs är att det sker en verkligt omfattande förbättring av cykelinfrastrukturen. Vissa saker har vi redan utfört, men det är först från och med förra året som vi kunde börja jobba med de stora förbättringarna. Orsaken till det är bland annat att Trafikkontoret prioriterat andra stora infrastruktruprojekt och att vi tidigare varit underbemannade.

Kan du nämna några exempel på stora cykelprojekt som är på gång?
– Arbetet med pendelcykelstråken pågår för fullt och det fortsätter vi med, bland annat på Björlandavägen, Tuvevägen, Torpavallsgatan den resterande delen av Delsjövägen. I centrum är det svårt att bygga nytt eftersom det är så mycket annat som pågår. Ett exempel på något som händer centralt är dock att en ny cykelbana ska byggas mellan Ullevimotet och Willinsbron, vilket är kopplat till utvecklingen i Gårda.

Något mer?
– Ja, vi satsar mycket på att bygga cykelparkeringar med bra fastlåsningsmöjligheter – det är något som många efterfrågar. Vi ska också att bygga ett helt nytt cykelparkeringsgarage vid Gamlestads Torg plus att vi planerar för liknande lösningar till de kommande Västlänken-stationerna. Dessutom införs ju ett helt nytt och större Styr och ställ-system i början av 2020.

Vilka är de vanligaste klagomålen ni får från cyklisterna?
– Ofta gäller det specifika platser, som när Stenpiren öppnade och många hade synpunkter på den lösningen. Sen är det många som vill ha nya cykelbanor på olika ställen, och många som klagar på sopningen av cykelbanorna och på nedhängande växtlighet. Nu på vintern är det förstås många som har synpunkter på vinterväghållningen.

Ja, vad gör ni egentligen för att säkra upp vinterväghållningen bättre?
– På det stora cykelvägnätet tillämpar vi sedan några år tillbaka något som kallas sopsaltning. Det innebär att vi först sopar bort eventuell snö och sedan använder en saltlösning istället för att som tidigare använda flis. Det är något som cyklisterna är mycket nöjdare med, och något som vi kommer att använda mer och mer.

Något annat du vill nämna om cyklingen?
– Ja, enligt en studie från Västra Götalandsregionen har 45 procent av alla som bor i Göteborg och är i arbetsför ålder högst 30 minuters cykelväg till sin arbetsplats. Har man elcykel är siffran uppe i hela 57 procent. En väldigt stor andel skulle alltså kunna cykla till jobbet, men väljer av olika anledningar att inte göra det. Men de siffrorna visar ju vilken oerhört stor potential cyklingen faktiskt har.

Här kan du läsa mer om Göteborgs långsiktiga mål med cyklingen.

Här kan du läsa mer om hur vinterväghållningen i Göteborg går till.