Ledningsomläggningar pågår mellan hotell First G vid Centralstationen och infarten till Nordstans parkeringshus i några veckor. Fordonstrafiken påverkas.

Arbetet beräknas pågå från den 21 januari till den 10 mars mellan klockan 07:00-19:00 måndag-tisdag och mellan klockan 07:00 och 13:00 på fredagar.

Under ledningsomläggningarna kommer trafiken i området att påverkas i perioder och i olika omfattning. Infarten till lastytan utanför hotell First G flyttas tillfälligt och taxiytan tas i anspråk. Transporter ska dock hela tiden komma fram.

Dessutom kommer ett av två körfält på Nils Ericsonsgatan in till Nordstans parkeringshus, vid Spannmålsgatan, att stängas av under två veckor. Det är dock fortfarande oklart när detta sker. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av arbetet.