Mellan den 11 och 16 januari är ett körfält på Gullbergs Strandgata stängt. Bil- och kollektivtrafik påverkas.

Avstängningen gäller en kort sträcka av Gullbergs Strandgata vid byggnationen av kvarteret Platinan, i riktning från Lilla Bommen mot Falutorget. Avstängningen uppges gälla från cirka klockan 14:00 fredagen den 11 januari.

Då det endast är två körfält på Gullbergs Strandgata, ett i vardera riktning, får fordons- och kollektivtrafiken samsas i ett körfält på den aktuella sträckan. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte alls.

Orsaken till avstängningen av Gullbergs Strandgata är arbeten med kvarteret Platinan.