I början av februari inleds arbetet med att rusta upp delar av Backegårdsgatan och Utbyvägen i Utby, vilket påverkar framkomligheten i området.

Delar av Backegårdsgatan och Utbyvägen ska rustas upp för att öka säkerheten och framkomligheten till den nya förskolan, som byggs vid Fjällbogatan i Utby. Se karta nedan.

Klicka för större karta

karta fjallbogatan_liten_fix.png

Gatorna bli bredare, får separata gång- och cykelbanor och ny belysning. Dessutom blir gång- och cykelbanan vid Utbyvägen förhöjd och förstärkt med skyltar.

Från februari till april kommer ett av två körfält på Utbyvägen att vara avstängt i perioder. Var därför extra vaksam.

Arbetena beräknas bli klara sommaren 2019.