Under andra veckan i januari fortsätter arbetet med att lägga ledningar vid korsningen Östra Hamngatan/Kanaltorgsgatan. Ingen biltrafik kan passera arbetsområdet.

Deletapp Centralen i Västlänken har tidigare utfört liknande ledningsomläggningar vid korsningen Östra Hamngatan/Kanaltorgsgatan och nu är det alltså dags igen. Orsaken till att arbetet delas upp i etapper är för att förhindra att all trafik stängs av under en längre tid.

Ingen fordonstrafik får passera
Arbetet inleds under andra veckan i januari och utförs dagtid mellan klockan 07:00 och 16:00. Under arbetsperioden kan ingen fordonstrafik passera arbetsområdet och vändslingan på Östra Hamngatan är inte tillgänglig.

Både kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken kan ta sig förbi arbetet, men gående hänvisas till den västra sidan av Östra Hamngatan.

Arbetsområden skärmas av
De två områdena, på bägge sidor om spårvagnsspåren, kommer att skärmas av med byggstängsel och plaststaket. Därmed blir övrig trafik avskild från arbetena. 

Arbetet beräknas pågå i tio veckor.

Läs mer om Deletapp Centralen i Västlänken