Ett 30-tal träd behöver tas ned i Allén inför bygget av Västlänken Station Haga. Gående och cyklister kan komma att påverkas.

Sedan tidigare har ett antal träd tagits ned i Allén inför byggnationen av Västlänken Station Haga, och nu behöver alltså ytterligare ett 30-tal träd fällas. Träden uppges vara i alltför dåligt skick för att kunna flyttas och ersätts istället när stationsbyggnationen är klar.

Trädfällningen görs från och med måndagen den 4 februari och ska inte påverka biltrafiken i Allén.

Däremot kan gång- och cykelbanan förbi området periodvis komma att stängas av. Om detta sker leds gående och cyklister om via skyltning och/eller personer på plats.

Mer information om den aktuella trädfällningen hittar du genom att klicka här.