Nu utökas köinformationen i realtidskartan på Trafiken.nu med mörkröda stråk, som visar stillastående trafik.

Sedan tidigare finns gröna, gula och röda stråk i realtidskartan på Trafiken.nu, som betyder normal framkomlighet, långsam trafik samt mycket långsam trafik. Nu sker två förändringar.

- Vi har gjort om de gula stråken till orange för att de ska synas bättre mot kartbakgrunden, säger Elin Dahlgren, förvaltare för Trafiken.nu Göteborg.

Dessutom har antalet färgade stråk utökats till att även innefatta mörkröda stråk, som visar stillastående trafik.

- Det är dock inte alltid så att trafiken står helt still, utan det kan vara att den rullar sakta framåt i en kö, säger Elin Dahlgren.

Nya färger i realtidskartan. Klicka för större bild.

karta_morkrodastrak_litenn_fix.jpg

Tanken med de färgade stråken är att trafikanterna ska se var köerna är och utifrån det ta ett beslut om färdväg.

- Vi är glada att kunna erbjuda ytterligare en nivå av köinformation, eftersom det gör informationen tydligare. Detta är något som har efterfrågats av våra användare, säger Elin Dahlgren.

De mörkröda stråken kommer att visas i realtidskartan på webbsajten Trafiken.nu för både Göteborg och Stockholm och inom kort kommer de även att införas i Trafiken.nu-appen.