ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb

Trafikpåverkan vid trädfällning

Foto: Trafik Göteborg

Bil-, gång- och cykeltrafiken kan komma att påverkas när två träd ska tas ned framför landeribyggnaden på Södra Vägen.

Arbetet beräknas starta i början av nästa vecka, alltså vecka 9. I nuläget finns inget exakt datum för när trädfällningen sker.

Under arbetets gång kan ett av körfälten på Södra Vägen komma att stängas av periodvis. Även gång- och cykelbanan nedanför träden, alltså längs Korsvägens västra sida, kan behöva stängas. Följ skyltning på plats.

Orsaken till att träden tas ned är att deletapp Korsvägen i Västlänken i mars ska gräva ett schakt i Landeriparken inför flytt av vattenledningar till nedre delen av parken. Ledningsarbetena beräknas ske till sommaren.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.