Bil-, gång- och cykeltrafiken kan komma att påverkas när två träd ska tas ned framför landeribyggnaden på Södra Vägen.

Arbetet beräknas starta i början av nästa vecka, alltså vecka 9. I nuläget finns inget exakt datum för när trädfällningen sker.

Under arbetets gång kan ett av körfälten på Södra Vägen komma att stängas av periodvis. Även gång- och cykelbanan nedanför träden, alltså längs Korsvägens västra sida, kan behöva stängas. Följ skyltning på plats.

Orsaken till att träden tas ned är att deletapp Korsvägen i Västlänken i mars ska gräva ett schakt i Landeriparken inför flytt av vattenledningar till nedre delen av parken. Ledningsarbetena beräknas ske till sommaren.