Nu är den nya knutpunkten Svingeln färdig. Målet är att kollektivtrafikresenärerna ska få en enklare pendlingsvardag.

Buss- och spårvagnshållplatserna vid Svingeln var tidigare utspridda, vilket många uppfattade som krångligt och osäkert. I dag är Svingeln en mer samlad knutpunkt, eftersom buss- och spårvagnshållplatserna ligger intill varandra.

Detta gör att kollektivtrafikresenärerna byter mellan buss och spårvagn på ett enklare sätt, och förhoppningen är också att den nya knutpunkten ska upplevas som säkrare än tidigare.

Fler busslinjer
Svingeln, precis som Åkareplatsen Resecentrum, spelar en nyckelroll för att minska trycket från kollektivtrafiken på Drottningtorget och i Brunnsparken nu när flera byggprojekt pågår samtidigt i Centralenområdet.

– Det har blivit plats för fler bussar och busslinjer. Vi har också byggt en ny rondell på Redbergsvägen för att öka framkomligheten för trafiken, säger Magnus Stenberg, projektledare för Svingeln.

Ny cykelbana
För cyklisternas del har projektet gjort om ett av körfälten på bron över E6/E20 till en cykelbana. Förhoppningen är att cyklisterna ska uppleva en enklare och säkrare färdväg mellan Olskroken och Svingeln. Vid hållplats Svingeln har även nya gång- och cykelbanor byggts.