Partihandelsgatan har stängts för genomfartstrafik på grund av ett rondellbygge. Trafiken leds om.

Avstängningen gäller mellan Falutorget och korsningen Partihandelsgatan-Gullbergsvassgatan i båda riktningar, röda stecket i kartan nedan. Orsaken är Västlänkens arbete med en ny rondell intill Gullbergsmotet i korsningen Partihandelsgatan-Gullbergsvassgatan, som under våren ska anslutas till en nybyggd del av Gullbergsvassgatan.

Trafiken leds om
Fordonstrafiken som kommer körande från Partihallsområdet och ska upp på E45 österut leds om på en tillfällig väg mellan Partihandelsgatan och Gullbergsvassgatan och sedan vidare på Kruthusgatan och Falutorgslänken. Omvänt gäller för trafiken i motsatt riktning. 

Klicka för större karta

Ny karta partihandelsgatan_liten_fix.png

Verksamheterna kan nås
Under avstängningen får Cementa en ny utfart, då den nuvarande blir blockerad av arbetet. Verksamheterna på Partihandelsgatan kommer att kunna nås via Falutorgsrondellen och gående och cyklister kan ta sig förbi arbetsområdet.

Partihandelsgatan beräknas att vara avstängd i cirka en månad framåt och rondellen planeras öppna för trafik i april.