Den 18-22 februari pågår spårarbete vid Wavrinskys plats, som periodvis påverkar fordonstrafiken.

Spåret i bilöverfarten vid Wavrinskys plats, korsningen Guldhedsgatan/Doktor Allards gata, ska åtgärdas för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet inleds den 18 februari klockan 07:00-16:00 och pågår sedan under fyra nätter den 18-22 februari mellan klockan 22:00 och 06:00.

Under arbetsperioden kommer gående och cyklister att ledas förbi arbetsområdet och biltrafiken får periodvis ta annan väg. Följ skyltning och anvisning på plats.

Läs mer om kollektivtrafiken på Västtrafik