Mellan den 10 och 15 februari får trafiken på Hjalmar Brantingsgatan, under Lundbyleden, i västergående riktning svårare att ta sig fram.

Orsaken är att två av tre körfält på den aktuella sträckan stängs på grund av spårarbete. Därmed får trafiken från Götaälvbron/Ringön mot Backaplan samsas i ett körfält förbi arbetsområdet.

Avstängningen gäller från söndagen den 10 februari klockan 22:00 till fredagen den 15 februari klockan 06:00.

Tänk på att begränsad framkomlighet råder för både bil- och busstrafik vid arbetsområdet, vilket i sin tur ökar risken för köer och därmed längre restid. Var därför ute i god tid!

Varken spårvagnstrafiken eller gång- och cykeltrafiken påverkas av arbetet.

Gå in på Västtrafik för mer information om kollektivtrafiken.