Från och med juni väntas de omfattande underhållsarbetena på Älvsborgsbron att märkas rejält. Åtgärder vidtas nu för att minska trafikpåverkan.

Som tidigare rapporterats ska underhållsarbeten utföras på Älvsborgsbron under tre år med start i år. I mars inleds förberedande arbeten, vilka dock inte väntas ha någon större påverkan på trafiken då dessa arbeten sker nattetid och helger.

Körfält stängs

Den riktigt märkbara trafikpåverkan sker istället längre fram. Med start den 17 juni stängs ett körfält på bron av i vardera riktning, vilket innebär att endast två körfält hålls öppna i varje riktning istället för dagens tre.

Åtgärden väntas få stor påverkan på pendlingstrafiken, med extra högt tryck norrut mot Hisingen på vardagsmorgnarna och i motsatt riktning på vardagseftermiddagarna. Allra mest ansträngt väntas trafikläget bli på Hisingssidan mot Älvsborgsbron söderut på vardagseftermiddagarna efter sommarens semestrar, där analyser visar att restiderna på leder och vägar i riktning mot bron kan komma att öka med upp till 30 minuter.

Situationen med de två avstängda körfälten gäller fram till den 15 september, för att därefter återkomma med motsvarande förlopp under de kommande två somrarna 2020 och 2021.

Kollektivtrafiken prioriteras
Ett antal åtgärder görs nu för att dämpa effekterna av att nämnda körfält stängs. Framförallt handlar dessa om att kollektivtrafiken ska prioriteras.

Anslutningen från Högsboleden mot Älvsborgsbron stängs därför för biltrafik och hålls öppen endast för busstrafik. Det är endast anslutningen mot bron som stängs, så det går fortfarande att köra från Högsboleden och vidare mot centrum alternativt söderut på Västerleden.

Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom att denna får ett busskörfält. På Hisingssidan stängs påfarten mot Älvsborgsbron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men hålls öppen för busstrafik.

Samtliga dessa åtgärder görs alltså för att prioritera kollektivtrafiken och för att minska biltrafikmängderna.

Tidtabeller ses över
Vidare pågår just nu planering för hur ordinarie tidtabeller för kollektivtrafiken ska se ut och hur kollektivtrafiken kan förstärkas. Denna planering väntas vara färdig i slutet av mars.

När det gäller gående och cyklister stängs den västra gång- och cykelbanan över Älvsborgsbron av under våren i samband med att de förberedande arbetena på bron startar. Det innebär i sin tur att trafiken dubbelriktas på den östra gång- och cykelbanan.

Läs mer om arbetena på Älvsborgsbron här