Byggnationen av Västlänken Station Haga påverkar trafiken i området. I mars stängs Rosenlundsbron för biltrafik.

Arbetet med Västlänken och dess stationer börjar nu att märkas allt mer. I Haga ska som bekant en av de tre stationerna att ligga, något som får påverkan på trafiken i området.

Ingen biltrafik över bron
Det viktigaste som händer i närtid är att Rosenlundsbron stängs för biltrafik den 19 mars. Gående och cyklister kan fortsätta att använda bron tills den intilliggande nya, tillfälliga gång- och cykelbron över kanalen har byggts.

Notera samtidigt att Vasabron är fortsatt stängd ett tag till. Den nyrenoverade Vasabron väntas öppna i juli, vilket innebär att det gäller att planera sin resa i centrum under tiden som både Rosenlundsbron och Vasabron är stängda för biltrafik.

Mer på gång
Samma datum som Rosenlundsbron stängs för biltrafik, det vill säga den 19 mars, stängs Rosenlundsgatan för genomfartstrafik ungefär i höjd med Skattehuset. Rosenlundsgatan förblir sedan stängd för genomfartstrafik till den 24 september.

Längre fram, närmare bestämt den 14 maj, stängs förbindelsen mellan Nya Allén och Sprängkullsgatan. Sprängkullsgatan kommer att vara fortsatt öppen söderut för trafik från Södra Allégatan respektive till Parkgatan österut. Den 27 maj ”flyttas” sedan Nya Allén till ett temporärt läge söderut, och från och med den 17 juni stängs spårvägstrafiken på grund av underhållsarbeten i fyra veckor.

Mer detaljer om vårens trafikpåverkande åtgärder i Haga/Rosenlund kommer längre fram.

Läs mer om hur trafiken påverkas under bygget av station Haga